Την Τρίτη στις 24-9-2013 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΛΑΤΩ στο Ηράκλειο Κρήτης σεμινάριο για την BILSTEIN με τεχνικές πληροφορίες για όλα τα νέα προϊόντα της.

Την Τρίτη στις 24-9-2013 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΛΑΤΩ στο Ηράκλειο Κρήτης σεμινάριο για την BILSTEIN με τεχνικές πληροφορίες για όλα τα νέα προϊόντα της.

Η προσέλευση και το ενδιαφέρον των μηχανικών αυτοκινήτων ξεπέρασε κάθε προσδοκία όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες.