Ποιότητα μέσω μέτρησης

Για την προσεκτική παρακολούθηση της ποιότητας των προϊόντων DR!VE+, πραγματοποιούνται μετρήσεις σε όλη τη διαδικασία παραγωγής. Ένα εσωτερικό εργαστήριο με τον πιο προηγμένο εξοπλισμό δοκιμών και μετρήσεων για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν, κάθε βήμα της διαδικασίας ελέγχεται για να διασφαλιστεί ο συνολικός ποιοτικός έλεγχος κατά την παραγωγή. Η ποιότητα των προϊόντων μας είναι εγγυημένη όχι μόνο από τους αφοσιωμένους ειδικούς μας αλλά και από τα κορυφαία συστήματα ποιότητας μας και όλα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001.

Κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού

Τα προϊόντα DR!VE+ έχουν εγκριθεί από κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Ως εκ τούτου, το DR!VE+ έχει «Ο.Ε.Μ. επιστολές έγκρισης για διάφορα λιπαντικά. Τόσο τα υπάρχοντα όσο και τα νέα προϊόντα δοκιμάζονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών δοκιμών και της χρήσης πάγκων δοκιμών. Αυτό ακολουθείται από πραγματικές δοκιμές για τη μέτρηση της διάρκειας του φορτίου και των φορτίων αιχμής.

Γρήγορη, ευέλικτη παραγωγή

Οι εγκαταστάσεις ανάμειξης είναι εξοπλισμένες με μετρητές ροής μάζας αυτοβαθμονόμησης που εκτελούν μετρήσεις με υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία. Ο συνδυασμός ενσωματωμένης ανάμειξης και ανάμειξης παρτίδας επιτρέπει τη γρήγορη και ευέλικτη παραγωγή. Η εύκολη και αποτελεσματική συνδυασμένη παραγωγή μικρών και μεγάλων ποσοτήτων είναι επομένως δυνατή και εγγυάται γρήγορες και ευέλικτες παραγωγές, από μικρές παρτίδες πολύ υψηλών όγκων.