Η εταιρία μας με επίγνωση των υποχρεώσεων της απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ε.ο.αν.).

 

Επίσης είναι μέλος του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών μολύβδου – οξέως και νικελίου – καδμίου "COMBATT", όσον αφορά την εισαγωγή και διανομή συσσωρευτών στην Ελληνική αγορά.

 

Ομοίως αναφορικά με την διακίνηση λιπαντικών είναι συμβεβλημένη με το σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων μηχανικών Ελαίων (ΕΝΔΙΑΛΕ).