Φίλτρα αέρος Muller

Σκοπός του φίλτρο αέρος MULLER είναι να καθαρίσει τον αέρα , έτσι ώστε να ληφθεί από τον κινητήρα ένα τέλειο μείγμα με καύσιμο , επιτρέποντας μια αποδοτική καύση . Το φίλτρο αέρος εμποδίζει επίσης την πρόωρη φθορά και θραύση των εξαρτημάτων του κινητήρα απομακρύνοντας την σκόνη, την βρωμιά , κ.λ.π.


Οφείλουμε να αντικαθιστούμε το φίλτρο αέρα τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, και να ελέγουμε την καθαριότητα του φίλτρου σε κάθε αλλαγή λαδιών.

 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης αλλαγής του φίλτρου αέρος μπορεί να υπάρξουν οι παρακάτω επιπτώσεις:


- Φθορά των βαλβίδων , κυλίνδρων


- Δυσκολίες εκκίνησης που προκαλείται από την ακανόνιστη καύση


- Μειωμένη απόκριση του γκαζιού


- Υψηλή κατανάλωση καυσίμου


- Απώλεια ισχύος του κινητήρα