Κρεμαγίερες

Η κρεμαγιέρα είναι το σύστημα διεύθυνσης που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων. Το σύστημα αυτό είναι πολύ απλό στην κατασκευή του. Αποτελείται από τον άξονα της κολόνας διεύθυνσης, ο οποίος καταλήγει σε έναν οδοντωτό τροχό (και αποτελείται στα περισσότερα αυτοκίνητα από δύο μέρη έτσι ώστε να σπάει σε περίπτωση σύγκρουσης για να μη τραυματίζει το τιμόνι τον οδηγό), και τον οδοντωτό κανόνα ο οποίος συνδέεται με τον οδοντωτό τροχό.

Στις άκρες του οδοντωτού κανόνα βρίσκονται οι σφαιρικοί σύνδεσμοι οι οποίοι μεταφέρουν την κίνηση των υπόλοιπων μερών στους βραχίονες των τροχών. Επίσης οι άκρες του οδοντωτού κανόνα είναι καλυμμένες από ελαστικές φυσούνες με σκοπό να τον προστατεύουν από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (υγρασία, σκόνη, βροχή).

 

ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ

 

Το πιο συχνό φαινόμενο για μια κρεμαγιέρα είναι η διαρροή λαδιού λόγω της καταπόνησης που δέχονται οι τσιμούχες της από την πίεση του λαδιού και την διαρκή λειτουργία της ειδικά στην κίνηση του αυτοκίνητου μέσα στην πόλη (παρκάρισμα, ελιγμοί κτλ.)

Επίσης παρουσιάζονται και προβλήματα στην λειτουργία της από βλάβη εξαρτημάτων εκτός της κρεμαγιέρας όπως βουλωμένοι αγωγοί λαδιού, χαμηλή πίεση από αντλία λαδιού,κακή ευθυγράμμιση τροχών.

 

Σωστή συντήρηση υδραυλικής κρεμαγιέρας

 

Α) Επαρκής ποσότητα και σωστή ποιότητα λαδιού

Β) Αντικατάσταση των προστατευτικών φυσούνων (φούσκες) εάν κοπούν γιατί εισέρχονται ξένα σώματα στον κεντρικό άξονα (χώμα,υγρασία,σκουριά) με αποτέλεσμα το ξεκίνημα διαρροής