Κρεμαγιέρες

Χειροκίνητα, υδραυλικά ή ηλεκτρικά - παραδίδουμε τα σωστά εξαρτήματα για κάθε μορφή υδραυλικού τιμονιού.
Παρά την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, για λόγους ασφαλείας, ένα καλό σύστημα διεύθυνσης θα πρέπει να παρέχει στον οδηγό σαφή και ξεκάθαρη ανατροφοδότηση. Τα εξαρτήματα διεύθυνσης SPIDAN κατασκευάζονται και διαμορφώνονται με ακρίβεια ειδικά για έναν τύπο οχήματος για να παρέχουν τη γνωστή απόκριση του συστήματος διεύθυνσης.