Μαρκούτσια

Πριν ξεκινήσετε τους κινητήρες σας, εξοπλίστε τους με εύκαμπτους σωλήνες καυσίμου Gates. Κατασκευάσαμε τους εύκαμπτους σωλήνες της γραμμής καυσίμου μας στην αιχμή του σχεδιασμού με οικονομία καυσίμου και περιβαλλοντικά ασφαλή, ώστε ο κινητήρας σας να αποδίδει με ανώτερη ισχύ.