Μπιλιοφόροι

Οι μπιλιοφόροι της General Ricambi καλύπτουν μια πλήρη γκάμα εφαρμογών Ειυρωπαϊκού και Ασιατικού προγράμματος, με προϊόντα υψηλής ποιότητας που σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούς πρώτη εφαρμογή.

Ο μπιλιοφόρος επιτρέπει οριζόντιες αλλά και κατακόρυφες κινήσεις του τροχού σε υψηλές ταχύτητες. Αυτό καθίσταται δυνατό χάρη στην ικανότητά του να διαστέλλεται και να λυγίζει σε πολλαπλές κατευθύνσεις.

Λόγω της θέσης του μπιλιοφόρου στο αυτοκίνητο, το προϊόν εκτίθεται πολύ συχνά σε ακαθαρσίες, άλατα, λάσπη, χαλίκια και νερό. Για το λόγο αυτό απαιτείται τακτική επιθεώρηση και αντικατάσταση, όταν χρειάζεται, προκειμένου να εξασφαλίσουμε συνεχή ασφάλεια και αξιοπιστία.

Σε περιπτώσεις που ο εσωτερικός μπιλιοφόρος ή ολόκληρος ο άξονας πρέπει να αντικατασταθεί εξαιτίας εσωτερικού προβλήματος, θα πρέπει πάντα να αντικαθίστανται και οι δύο άξονες, καθώς και οι εσωτερικές και εξωτερικές αρθρώσεις και στις δύο πλευρές. Ο λόγος είναι ότι η πλευρά με το πρόβλημα θα προκαλέσει βλάβη και στον άλλο άξονα.