Μπουζί

 Ποιότητα που γίνεται μέτρο σύγκρισης: Μπουζί της Bosch
Οι κατασκευαστές οχημάτων και οι οδηγοί συμφωνούν το ίδιο όπως και οι κατασκευαστές μοτοσικλετών και οι αναβάτες: Προτιμούν τα μπουζί της Bosch. Αυτό αποδεικνύει η συνεργασία της Bosch με επώνυμους κατασκευαστές οχημάτων. Η μεγάλη απήχηση οφείλεται στην υψηλή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των μπουζί. Η Bosch προσφέρει για κάθε όχημα το κατάλληλο μπουζί. Ταυτόχρονα, η τεχνολογία είναι ιδανικά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του εκάστοτε κινητήρα.